Declaració de Accesibilitat

Última revisió 28 de febrero de 2023

Declaració de accesibilitat

MEDI XXI GABINET DE SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
 • 9.1.1.1 Contingut no textual (Condicional)
 • 9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional)
 • 9.1.3.5 Identificació del propòsit de lentrada (Condicional)
 • 9.1.4.3 Contrast (mínim) (Condicional)
 • 9.1.4.11 Contrast no textual (Condicional)
 • 9.1.4.12 Espaiat del text (Condicional)
 • 9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus (Condicional)
 • 9.2.1.1 Teclat (Condicional)
 • 9.2.1.2 Sense trampes per al focus del teclat (Condicional)
 • 9.2.1.4 Dreceres del teclat (Condicional)
 • 9.2.4.1 Evitar blocs (Condicional)
 • 9.2.4.7 Focus visible (Condicional)
 • 9.2.5.1 Gestos amb el punter (Condicional)
 • 9.2.5.2 Cancel·lació del punter (Condicional)
 • 9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta al nom (Condicional)
 • 9.2.5.4. Activació mitjançant moviment (Condicional)
 • 9.3.2.1 En rebre el focus (Condicional)
 • 9.3.2.2 En rebre entrades (Condicional)
 • 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions (Condicional)
 • 9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors (Condicional)
 • 9.3.3.4 Prevenció d’errades (legals, financeres, de dades) (Condicional)
 • 9.4.1.1 Processament (Condicional)
 • 9.4.1.2 Nom, funció, valor (Condicional)
 • 9.4.1.3 Missatges d’estat (Condicional)
 • 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional)
 • 11.8.3 Preservació de la informació daccessibilitat durant les transformacions (Condicional)
 • 11.8.4 Servei de reparació (Condicional)
 • 12.2.3 Comunicació efectiva
 • 12.2.4 Documentació accessible

   

 • Càrrega desproporcionada:

No aplica.

 • Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:

Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 28 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la pròpia Agència amb el suport de l’Eina IRA (Informe de Revisió d’Accessibilitat) de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 28 de febrer de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits daccessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

   

 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut

   

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del formulari de contacte sobre requisits d’accessibilitat designat a aquest efecte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria de queixes d’accessibilitat pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

   

 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:

  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018, es pot iniciar a través d’aquest enllaç.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)

 • Està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera

 • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)

 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.