SIDEINFO

¿Què és SIDEINFO?

Eina de defensa activa per a zones d’I-UF contra incendis forestals basada en la creació de tallafocs verds mitjançant regs prescrits.

Consisteix en una xarxa hidràulica d’alta pressió que proveeix una sèrie de canons d’aspersió que impulsen l’aigua d’un dipòsit a 60 metres de distància en cas d’incendi forestal, xocant així la vegetació del perímetre de la urbanització.

La instal·lació es completa amb la creació d’una àrea tallafocs entre 35 i 40 metres d’amplada per eliminar la vegetació del perímetre immediat de la urbanització i per permetre la instal·lació dels canons d’aigua.

Producte de Medi XXI GSA

¿Tens dubtes?

No és un sistema de
extinció, sinó de
prevenció i
autoprotecció

El projecte SIDEINFO va començar el 2005 a Carcaixent, amb una primera redacció del projecte d’execució i instal·lació.

El 2012, va rebre el premi Millor Pràctica al Novè Concurs Internacional de les Nacions Unides a Dubai per l’ONU.

El 2019 Medi XXI s’integra com a soci al projecte GUARDIAN (Green Urban Actions for Resilient Fire Defense of the Interface Area).

Els quatre pilars de SIDEINFO

SIDEINFO® es basa en la combinació de 4 pilars fonamentals

Planificació

Gestió forestal y pirojardineria

Infraestructures

Formació / Educació

Colectiva

Doméstica

Portátil

Els tres àmbits de defensa de SIDEINFO

SIDEINFO es pot implatar per a tres àmbits diferents. De forma col·lectiva per protegir grups d’edificis, de forma domèstica per protegir una infraestructura en especial o portàtil, per a la seva utilització per part de serveis d’emergències, protecció civil o dels consorcis de bombers, per a la instal·lació ràpida i temporal en línies de defensa.

Proyecte GUARDIAN

Mayor instalació contra incendis forestals de Europa
Parc natural del Turia, 2022

Autoprotecció. Flexibilitat. Eficaç.

SIDEINFO és un sistema dissenyat per dotar els nuclis poblats ubicats en terrenys forestals d’una estructura defensiva davant d’un eventual incident relacionat amb el foc.

SIDEINFO està instal·lat a diverses urbanitzacions i hi ha diferents versions que s’adapten a les necessitats de l’entorn.

SOLICITA INFORMACIÓDESCARREGAR PDF INFORMATIU