Qué es SIDEINFO?

SIDEINFO® és un dels nostres projectes innovadors.  SIDEINFO® és l’acrònim de Sistema de Defensa contra Incendis Forestals i és un projecte per protegir espais naturals, persones i habitatges contra el foc (desenvolupat íntegrament per nosaltres) en el que treballem des de l’any 2006.

Tota la producció tècnica i de manufactura és nacional. Som una consultora d’enginyeria ambiental i agroforestal que presta servei a persones, empreses, administracions públiques, i organitzacions a escala nacional i internacional amb més de 20 anys experiència en diferents tipus de projectes. Este projecte se centra en la denominada “Interfície Urbana – Forestal” o zona de contacte entre zones poblades i zones forestals que poden veure’s afectades per un incendi.

COLECTIU

El nostre Sistema de Defensa contra Incendis Forestals (conegut per SIDEINFO, pel seu acrònim) és una patent pròpia que des de l’any 2006, quan férem el primer projecte, fins l’actualitat, ha ajudat a protegir diversos espais naturals i àrees poblades.

DOMESTIC

Des del disseny de la jardineria de l’entorn, passant per les finestres, les contra-finestres, o les àrees de contacte amb la vegetació forestal, el nostre equip dissenya solucions adaptades a cada cas, aprofitant l’aigua de la piscina, d’un dipòsit, o d’una font ornamental.

PORTATIL

El nostre equip, després de moltes proves i assajos, va arribar a desenvolupar el SIDEINFO® Sapadors. Una unitat portàtil del SIDEINFO® que permet instal·lar-lo en qualsevol emplaçament, i alimentar-lo de piscines, basses, aljubs, rius o qualsevol altra Font d’Aigua No Convencional (FANC).

Defensa col•lectiva

escala de nucli de població

La joia de la corona. El nostre Sistema de Defensa contra Incendis Forestals (conegut per SIDEINFO, pel seu acrònim) és una patent pròpia que des de l’any 2006, quan férem el primer projecte, fins l’actualitat, ha ajudat a protegir diversos espais naturals i àrees poblades. Al voltant d’un nucli de població (versió col·lectiva), d’una edificació (versió domèstica) o desplegat en el moment del incendi (versió sapadors) el sistema SIDEINFO® constitueix una eina de suport als Serveis d’Emergència en la defensa contra el foc.  També pot aplicar-se a la defensa d’àrees recreatives, càmpings, aules de la natura, o infraestructures crítiques. Esta patent valenciana (de producció i manufactura 100% europea) té 4 grans línies d’actuació:

 1. Planificació preventiva i d’autoprotecció: avaluar el risc, pensar i dissenyar solucions adaptades a cada escenari, veure què fer, com, quan i amb quins recursos.
 2. Silvicultura preventiva i pirojardineria: gestió de la vegetació tant a l’entorn de les zones poblades com als jardins. Fer de l’entorn dels pobles i les cases una línia de defensa.
 3. Infraestructures i sensors: dipòsits d’aigua, canons SIDEINFO®per a regar el perímetre e les zones a protegir, tallafocs verds, monitorització del risc i l’efecte dels regs prescrits amb xarxes de sensors sense fils. Incorporar capacitat de defensa activa i resposta.
 4. Formació i entrenament: saber què fer davant el risc, tant per a que no se materialitze (prevenció) com per a que quan es produeix saber què fer (autoprotecció). Amb les accions formatives aportem coneixement i consciència situacional del risc.

  Defensa domèstica

  escala d’edificació

  De vegades treballar amb Comunitats és complicat. Els interessos d’unes persones i els d’altres, les capacitats econòmiques, o simplement la percepció del risc, poden fer inviable una defensa col·lectiva. Altres vegades, simplement, és necessari protegir una edificació aïllada, una casa rural, un restaurant amb encant, o un hotel enmig de la muntanya. Per a estos casos, el nostre equip ha dissenyat una opció d’autoprotecció domèstica per defensar edificacions aïllades.

  Des del disseny de la jardineria de l’entorn, passant per les finestres, les contra-finestres, o les àrees de contacte amb la vegetació forestal, el nostre equip dissenya solucions adaptades a cada cas, aprofitant l’aigua de la piscina, d’un dipòsit, o d’una font ornamental. Este sistema també pot automatitzar-se per a ser activat des del telèfon, afavorint la protecció de l’habitatge i les persones que puga haver-hi.

  Defensa portàtil

  escala operativa mòbil

  Una vegada havíem desenvolupat el sistema per defensar nuclis o habitatges, la pregunta que ens van fer algunes persones dels Serveis d’Emergència va ser: seria possible fer-lo portàtil? I clar… la funció bàsica de l’enginyeria és donar solucions als reptes que s’arriben a plantejar. El nostre equip, després de moltes proves i assajos, va arribar a desenvolupar el SIDEINFO® Sapadors. Una unitat portàtil del SIDEINFO® que permet instal·lar-lo en qualsevol emplaçament, i alimentar-lo de piscines, basses, aljubs, rius o qualsevol altra Font d’Aigua No Convencional (FANC).

  Des del Cabildo de Gran Canària, passant per la Unitat Militar d’Emergències, els Bombers de València o els de la Generalitat de Catalunya, diverses unitats han implementat esta solució per a defensa de zones poblades en el seu catàleg d’operacions.

  Cabildo Gran Canaria

  Bombers Generalitat Catalunya

  Cabildo La Palma

  Cabildo La Gomera

  Bombers València

  Cabildo El Hierro

  Cabildo de Tenerife

  Protecció Civil Xàbia

  Unitat Militar d’Emergències

  Protecció Civil Carcaixent

  Protecció Civil Guadassuar

  Consorci Provincial de Bombers de Málaga

  Unitats Tàctiques d’Interfície (UTI)

  Després de dissenyar la solució portàtil el següent pas va ser dissenyar les UTI (Unitats Tàctiques d’Interfície Urbana – Forestal). Bàsicament, la dotació material necessària per defensar una franja perimetral concreta (per exemple, 500 metres de perímetre urbà) disposades en un remolc o vehicle lleuger de forma que resulte fàcil el seu desplegament. La idea d’estes unitats passa per l’aplicació tàctica “preparar i defensar” que requereix una certa antelació al moment del impacte del front de flama.

  Estes unitats són àgils, i poden ser desplegades per unitats professionals o de protecció civil amb una formació bàsica sota la direcció del comandament del sector d’incendi, o de la pròpia direcció d’extinció. Agilitat i contundència defensiva són les claus d’esta ferramenta pensada per a zones poblades, infraestructures crítiques o emplaçaments on les unitats no poden quedar-s’hi per raons de seguretat.

  Unitat Tècnica de Suport.

  L’equip de Medi XXI GSA ofereix als seus usuaris i usuàries la possibilitat de donar assistència tècnica i suport durant emergències. Personal especialitzat que pot integrar-se en el Comitè Assessor associat als plans d’emergències en virtut d’allò que recull la normativa vigent en matèria d’emergències i protecció civil.

  Des d’elaboració de cartografia fins a suport tècnic en matèria de comunicació associada a l’emergència, passant per anàlisi o dades meteorològiques, la Unitat Tècnica de Suport de Medi XXI GSA ha col·laborat amb diferents Serveis d’Emergències arreu del territori.